Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chứng kiến Lễ trao đổi văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các văn kiện trao đổi hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam - Australia; Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; Bản ghi nhớ giữa Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đã thay mặt Lãnh đạo Bộ ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, Bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện trao đổi và chia sẻ thông tin về hoạt động tiêu biểu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; và xác định các ý tưởng và lợi ích chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác về đổi mới sáng tạo bao gồm các hoạt động trong Chương trình Đối tác về đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (Aus4Innovation).

Trong bối cảnh Chính phủ Australia rất chú trọng đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thể hiện rõ nét tại Chiến lược Khoa học và Đổi mới quốc gia (2016) của Australia, Việt Nam sẽ là một trong 17 quốc gia trong danh mục ưu tiên hợp tác của Australia. Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Australia và Việt Nam đã đem đến cơ hội tiềm năng cho việc hợp tác giữa các tổ chức của Australia và Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tri thức và đổi mới sáng tạo là một trong các trụ cột chính của Quan hệ Đối tác chiến lược song phương giữa Australia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Việt Nam đã được ban hành, trong đó nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Chương trình Aus4Innovation đã được công bố trong khuôn khổ Tuần lễ các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trong đó, hướng tới việc hỗ trợ tăng cường năng lực của hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, giúp chuẩn bị việc sẵn sàng và nắm bắt các cơ hội gắn liền với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời giúp định hình chương trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), đồng tài trợ và quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO), được thực hiện với sự hợp tác là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Với việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hy vọng trong thời gian tới, quan hệ giữa Việt Nam và Australia sẽ gặt hái được những thành công mới trong lĩnh vực này. Qua đó, khẳng định vị thế và tiềm năng hợp tác rộng mở trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước.

Bích Thuỷ
Nguồn: Báo Đầu tư
Link bài viết gốc