Ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư: Miễn tiền thuê đất tối đa 22,5 năm và giảm tối đa 75%
Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng, các mức ưu đãi đầu tư đặc biệt sẽ được phân làm 3 mức. Trong đó mỗi mức gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Mức 1: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 9% trong tối đa 20 năm, miễn thuế tối đa 5 năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 10 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 18 năm và giảm tối đa 55%.

Mức 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 7% trong tối đa 30 năm, miễn thuế tối đa 6 năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 12 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 20 năm và giảm tối đa 65%.

Mức 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 5% trong tối đa 37,5 năm, miễn thuế tối đa 6 năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 13 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 22,5 năm và giảm tối đa 75%.

Như vậy, trong mỗi mức ưu đãi, chỉ có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là cố định, còn các ưu đãi khác sẽ linh hoạt theo khả năng đáp ứng tiêu chí cụ thể và tối đa theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ căn cứ trên 4 tiêu chí cụ thể về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi và giá trị sản xuất trong nước để xem xét áp dụng mức ưu đãi cụ thể.

Việc ban hành các quy định cụ thể, theo đánh giá của các chuyên gia, sẽ tăng sức cạnh tranh về thu hút đầu tư của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực khi xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, quy định này cũng mở ra cơ hội đàm phán sòng phẳng cơ chế ưu đãi giữa nhà đầu tư và Chính phủ Việt Nam, để đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

Dự thảo được xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng văn bản quy định mức ưu đãi đầu tư đặc biệt để đàm phán với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng như nhằm thể chế hóa nội dung tại Nghị quyết 50-NQ/TW về chính sách ưu đãi vượt trội.

Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt gồm Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập, các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D có vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm; Dự án trong ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong 3 năm.

Anh Nhi
Nguồn: VnEconomy
Link bài viết gốc